DigiFab Industri 4.0

– viser veien til SMART industri

Vi bistår produksjonsbedrifter med fremtidsrettet og bærekraftig utvikling mot Industri 4.0

Den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4.0 – er dette århundrets industrielle evolusjon.

Industri 4.0 kobler teknologi på ny, innovativ måte hvor alt henger sammen med alt – digitalt.

Moderne industriprosesser med økt digitalisering og automatisering løfter bedriften et nytt steg – mot Industri 4.0.

mangel på ressurser, kunnskap, tid og penger

manuelt arbeid for planlegging og styring av produksjon

begrenset kunnskap om hvordan bedriften kan videreutvikles

tungvint og dyr innsamling av relevante data, og

beslutningsprosesser som mangler oversikt over fremtid og muligheter.

Nyheter

Påmelding til vårt nyhetsbrev

* Obligatorisk
Samtykke (obligatorisk)

+47 971 79 073

Forskningsrådet DigiFab Industri 4.0

Forskningsrådet finansierte DigiFab-prosjektet i 3 år (2018-2021).