Løsninger

Prosjektet fokuserer på å utarbeide tjenester, kosteffektive verktøy og metoder som støtter SMB’er i å bevege seg mot Industri 4.0 nivå gjennom bruk av tilgjengelige teknologier og strategiske metoder for å lage veikart til Industri 4.0.

 

Fire arbeidspakker støtter hovedmålet til prosjektet:

 

1. automatisert digitalisering av en komplett produksjonsprosess,

2. rammeverk for simulering og produksjon,

3. strategisk veikart; prosess og metoder og

4. utvikling av tjenesten ‘Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker’.

 

Tjenesten som skal utarbeides kombinerer automatisert digitalisering og bygging av veikart i en kombinasjon av  konsulentvirksomhet, app-utvikling av online plattformer som er rettet mot norske SMB’er. Veikartet vil inneholde forslag til maskininvesteringer, prosessforbedringer, endringer i måte å lede/styre fabrikken, digitale endringer osv., med tanke på selskapets ambisjonsnivå, behov og ressurser. Denne servicen kan fungere som “bedriftens fastlege” og bistå med kunnskap og kontakter til andre nødvendige tjenester på veien til målet, Industri 4.0.

 

Prosjektet følger en iterativ prosess med konsepter, demonstrasjoner og pilottester i bedrifter med stigende grad av detaljering gjennom de forskjellige prosjektfasene. Resultatene av prosjektet skal kunne selges til SMB’er som en kombinasjon av verktøy, metoder og tjenester: Automatisert Digitalisering for SMB-fabrikker “Som en Tjeneste”.