Om oss – Prosjektdeltakerne

Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Q3 Partner industribakgrunn – MBA Strategisk ledelse NHH, styreleder i Knudsen dørfabrikk. 20 års erfaring i ledelse av produksjonsbedrifter. Egen bedrift. Sertifisert i og jobber med Simplexity Thinking System, en kreativ problemløsningsmetode. Metoden kan benyttes til å bygge effektive team / motivere / engasjere / ansvarliggjøre de ansatte i Knudsen Dørfabrikk og evt. andre til å være aktive medspillere i den digitale utviklingen som bedriften skal igjennom i prosjektet, og videre til Industri 4.0.  Rolle i prosjektet: Prosjektleder, ansvarlig for H4 og H5 *

Nils Bergheim

Nils Bergheim

SDPD-PLM Consult industribakgrunn – 30 års erfaring som løsningsarkitekt for industrien i Kongsberg, bil, fly og olje/gass. Jobber i SDPD-PLM Consult. MSc NTH. Løsningsarkitekt for CAD-, PLM-systemer og systems engineering. Var løsningsarkitekt for produksjonsforberedelse, teknisk dokumentasjon, i GKN Aero (tidligere Volvo Aero Norge, fikk Innovasjonsprisen i 2015). Har kontorplass hos Kongsberg Innovasjon og samhandler lokal industri. Rolle i prosjektet: Teknisk rådgiver for prosjektets løsning, ansvarlig for H6 *

Elli Verhulst

Elli Verhulst

Førsteamanuensis Eksperter i Team, NTNU Industri 4.0 Veikart. NTNU Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, PhD i industriell design – bakgrunn i design av tjenester og prosesser, bedriftsstrategi, forandringsledelse, innovasjon i SMB’er Rolle i prosjektet: Ansvarlig for H3 *

Arne Berre

Arne Berre

Sjefforsker, SINTEF Digital PhD, Digitale Modeller og IoT/Big Data/AI – tilgang til spesialkompetanse hos SINTEF innen robotics, micro aerial vehicles and 3D reconstruction. SINTEF ressurspersoner: Jakob Høgenes/Franck Fleurey (Industry 4.0, Droner), Hans Torvatn (SINTEF Teknologi og Samfunn, Digitale modenhetsmodeller/Digital Norway), Vibeke Skytt/Tor Dokken (3D modeller/reconstruction), Jon Hjelmervik Manufacturing/Simulation cloud services) Rolle i prosjektet: Forskningsansvarlig *

Odd Myklebust

Odd Myklebust

Forskningsdirektør, SINTEF Manufacturing, Produkt- og Produksjonsutvikling. Industri 4.0. President i Rådet for Tysk-Norsk Handelskammer. Rolle i prosjektet: Ansvarlig for H2

Alex Alcocer

Alex Alcocer

Førsteamanuensis, HiOA PhD, Droner, Robotikk, autonome systemer og simulering. Koordinator av HiOA Industri 4.0 lab. Rolle i prosjektet: Ansvarlig for H1 *