Tjenester

DigiFab – Intensjon

 • Å utvikle tjenester som gjør digital fabrikk rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er, gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift for å gi et digitalt bilde av produksjonen.
 • Videre skal det ‘digitale bildet’ danne grunnlaget for en bedrifts veikart frem til Industri 4.0.
 • Veikartet skal vise SMB-bedriften hvordan de mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0 nivå, dermed ta  hensyn til begrensede ressurser.

Hovedmål for DigiFab

 • DigiFab, tjenester for å hjelpe din bedrift med å skape veikart til Industri 4.0
 • Beslutningsstøtte for bedriftens ledelse til å ta riktigere beslutninger for videreutvikling av deres bedrift
 • Hva er sterke og svake sider i hvordan bedriften er fysisk organisert – Den “Digitale Tvilling”
 • Hvordan er det fatt på IT-siden
 • Hvordan er informasjonsflyten Kunde – Bedrift – Underleverandør = Verdikjeden
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsstyring
 • Hva og hvordan skal vi investere for fremtiden

Delmål for DigiFab

 • Etablere metodikk for å bygge strategisk veikart – prosess og metoder for å nå en Industri 4.0 målsetting
 • Verktøy for automatisert fabrikk-digitalisering (Etablering av Digital Tvilling)
 • DigiFab rammeverk for simulering og produksjon (Simulering og bruk av Digital Tvilling)
Dette innebærer blant annet følgende aktiviteter:
 • Tilrettelegging av et system for automatisert digitalisering av en komplett produksjonsprosess (maskiner/mennesker) og tilhørende data.
 • Tilrettelegging av simuleringsverktøy
 • Tilrettelegging av roadmapping for metode og prosess
 • Tilrettelegging av tjenesten ”Automated Factory Digitalization as a Service”
 • Tjenesten kombinerer det automatiserte digitalisering systemet og prosessen for å ta fram veikartet i en kombinasjon av konsulentvirksomhet, app, online plattformer som er rettet mot norske SMB’er
Mye av vårt arbeid kommer til å skje i samarbeid med tilsvarende aktiviteter hos Digital Norway og forskningsprosjekter som
KATAPULT. (Forskning og deltakerbedrifter, mottaker av resultater)

 

Vi håper dette kan være noe for dere eller noen av deres underleverandører.